+420 606 324 405
Logo

ÚVOD

Zahradní a krajinářská architektura

Znalec v oboru OCHRANA PŘÍRODY, odvětví : Ochrana přírody, specializace: Dendrologie

Znalec v oboru EKONOMIKA, odvětví: Ceny a odhady, specializace: Oceňování dřevin rostoucích mimo les

NAVRHUJI ZAHRADY A PARKY,  VEŘEJNÝ I SOUKROMÝ PROSTOR.
PROVÁDÍM DENDROLOGICKÉ PRŮZKUMY,  ZNALECKÉ POSUDKY, HODNOCENÍ STAVU DŘEVIN,  VÝPOČET  CENY.
KONZULTUJI  ROZSAH  I KVALITU VEGETAČNÍCH PRVKŮ.
ZAJIŠTUJI AUTORSKÉ DOZORY.
SESTAVUJI KOMPLETNÍ OSAZOVACÍ PLÁNY TRVALEK, KEŘŮ I STROMŮ.
PŘIPRAVUJI ROZPOČTY.
SPOLUPRACUJI S ÚŘADY, ARCHITEKTY, STÁTNÍ SPRÁVOU, ARBORISTY.
APLIKUJI MODERNÍ SOUČASNÉ TRENDY V OBORU A ZÁROVEŇ RESPEKTUJI HISTORICKÉ PODOBY A OSOBNÍ PŘÁNÍ ZADAVATELE.
VYTVÁŘÍM PODKLADY PRO REALIZACI VELKÝCH I MALÝCH CELKŮ VE MĚSTECH I NA VENKOVĚ.
VYUŽÍVÁM CELOŽIVOTNÍCH ZKUŠENOSTÍ A VZDĚLÁNÍ.
PRACUJI PO CELÉ ČR, ZEJMÉNA V  SEVEROZÁPADNÍCH, STŘEDNÍCH  A VÝCHODNÍCH ČECHÁCH.
ODEVZDÁVÁM PROJEKTOVOU DOKUMENTACI  DIGITÁLNÍ  I TIŠTĚNOU. 
ÚČTUJI CENY  ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÉ NÁROČNOSTI A  KONKRÉTNÍM POŽADAVKŮM.